Forsyningsselskaber
Image
Forsyningssektoren er i mange lande relativ decentral, og det er en sektor, der står overfor en kraftig konsolidering.

Udviklingen indenfor leverance af elektricitet, vand, gas og varme går mod større multiforsyningsenheder, der kan levere ydelser til en lavere omkostning. Delvis drevet af ny lovgivning om renere og mere miljøvenlig produktion, kombineret med en voksende urbaniseringen.

Sektoren er kraftigt reguleret, og industriløsningen hjælper med at opbygge og implementere forretningsgange indenfor compliance og risk management, som kan levere den relevante styring og dokumentation.

Hvis du vil vide mere om DPOware’s brancheløsning, så bestil venligst en demonstration her på hjemmesiden.